Werkwijze en intake

Nadat het aanmeldformulier bij de voedselbank is binnengekomen wordt de cliënt uitgenodigd voor een intake bij de screeners. Zij bespreken de financiële situatie met cliënt en kijken wat de vervolgstappen zijn om een verbetering in hun situatie te krijgen, zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Wanneer een cliënt wordt toegelaten tot de voedselbank wordt er een pasje aangemaakt met pasfoto, dat men wekelijks dient te tonen bij het ophalen van het pakket. Het pakket wordt voor een periode van 3 maanden toegekend. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken. Er wordt afgesproken wanneer men het pakket kan ophalen.
Het Tielse uitgiftepunt is gevestigd aan "Rechtbankstraat (GGR Pand)" te Tiel. De inhoud van het pakket moet omgepakt worden in een eigen tas of doos of iets dergelijks. Het kratje waarin de producten zitten, blijft altijd op het uitgiftepunt achter. Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig (verstrekt door de voedselbank) waarop de mensen staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst is bepalend.
In principe zullen de pakketten grotendeels aan elkaar gelijk zijn. Indien er producten bij zitten die iemand niet consumeert, kunnen deze in een daarvoor beschikbare bak worden teruggeplaatst. Andere cliënten die deze producten wel gebruiken, kunnen deze dan meenemen.
Verstrekking van de pakketten vindt 1x per week plaats op vrijdagmiddag tussen 13.15 en 15.15 uur. Dit gebeurt in 3 groepen.

 

Samenwerking

De Voedselbank wil graag een goede werkrelatie onderhouden met alle hulpverlenende- en gemeentelijke instanties. Immers een goede samenwerking is voor de doelgroep van groot belang.