Aanmelden

Het voedselpakket is bedoeld als een aanvulling! De rol van de professionele hulpverlener is van wezenlijk belang. De mensen voor wie een pakket aangevraagd wordt moeten ook in bredere zin geholpen worden zodat er uitzicht is op meer structurele oplossingen. Klik hier voor een extra toelichting voor de professionele hulpverlener die een voedselpakket voor een cliënt wil aanvragen.


Aanvraagformulier (in te vullen door hulpverlener)

Voor het aanvraagformulier in Excel formaat klik hier; voor het aanvraagformulier in pdf formaat klik hier (printvriendelijk)
Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. De ontvanger is uiteraard verplicht om, indien de financiële situatie in positieve zin verandert, dit aan te geven bij de Voedselbank zodat iemand anders geholpen kan worden. De maximale periode van de verstrekking van een voedselpakket is 3 jaar, dit is gelijk aan een WSNP-Trajekt.

In de regio Rivierenland komen vele instanties in contact met onze doelgroep. Indien hulpverleners het vermoeden hebben dat hun cliënt in aanmerking zou kunnen komen voor ondersteuning door de Voedselbank Rivierenland, kunnen zij contact opnemen via info@voedselbank-rivierenland.nl of 0344 606 993 of 06-25526506.