Voor de bevoorrading kan de Voedselbank Rivierenland rekenen op vele leveranciers zowel lokaal als regionaal. Indien u ook als leverancier wilt bijdragen en uw maatschappelijke goodwill tonen, verzoeken wij u contact op te nemen via het mailadres voedselbank-ierenland.nl of via het vaste telefoonnummers 0344 606993 of mobiel via 06 25526506

 

Producten

De producten die de Voedselbank Rivierenland aan haar cliënten verstrekt zijn van dezelfde kwaliteit als de producten die in de winkel verkocht worden. Dat is mogelijk doordat producenten en groothandels deze producten om de één of andere reden niet meer via de reguliere kanalen kunnen afzetten en ze daarom beschikbaar stellen aan de Voedselbank. Mogelijke oorzaken voor deze gang van zaken kunnen zijn, bijvoorbeeld: 

De verpakking is licht beschadigd.

Hoewel er kwalitatief niets is aan te merken op deze producten, zouden ze vernietigd worden als ze niet aan de Voedselbank werden gegeven. Het betreft dus géén voedingswaren waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is.

 

 

Aanmelden producten

Contact     : Joke

Mobiel       : 06-28538662

E-mail       : info@voedselbank-rivierenland.nl

Website    : www.voedselbank-rivierenland.nl