WE HEBBEN EEN NIEUWE WEBSITE! OM ERHEEN TE GAAN KLIKT U HIER ....

 

Voedselbank Rivierenland

Zoals in veel andere plaatsen in Nederland, heeft ook Tiel een voedselbank; de Voedselbank Rivierenland. Zoals de naam al aangeeft heeft deze voedselbank een regionale functie. Onder het verzorgingsgebied van Voedselbank Rivierenland vallen de plaatsen Tiel, Buren, Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Druten, West Maas en Waal en Nederbetuwe.

Deze voedselbank is opgericht in 2006 en gestart met het verstrekken van enkele pakketten per week. Vanaf 2006 maakte de voedselbank een gestage groei door. Begin 2013 werden ruim 100 pakketten per week uitgegeven en de verwachting is dat de vraag alleen maar zal toenemen. De Voedselbank Rivierenland heeft lange tijd één uitgifte punt gehad in Tiel. Later is er een 2e uitgiftepunt in Culemborg bijgekomen.

De Voedselbank Rivierenland stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht haar werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. Zij mengt zich niet in debatten over de oorzaken van armoede.
De Voedselbank Rivierenland is aangesloten bij de landelijke Stichting Voedselbanken Nederland.
Op deze site treft u informatie aan over de doelstelling en de werkwijze van de voedselbank Rivierenland.

Doelstelling

De Voedselbank Rivierenland wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens voedselpakketten uit te delen aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven.

Voor wie ?

De voedselpakketten zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Dit ondanks een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen in ons land. Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke noodhulp. 
Voor toekenning van een voedselpakket moet men woonachtig zijn in het werkgebied van de voedselbank waar men het pakket aanvraagt en voldoen aan onderstaande citeria.
Indien het vrij besteedbare inkomen, dat is het bedrag dat overblijft voor voeding, kleding e.d., dus na aftrek van vaste lasten zoals huur enz. per huishouden per maand onder de volgende bedragen komt, dan kan men in aanmerking komen voor een voedselpakket.


Een persoonshuishouden

€ 180, -

Voor iedere volwassene vanaf 18 jaar geldt een verhoging met

€ 60, -

Voor ieder kind tot 18 jaar

€ 50, -

Mensen die denken aan deze voorwaarden te voldoen kunnen zich melden, onder overlegging van bewijsstukken van inkomsten en uitgaven bij een hulpverlenende instantie, zoals maatschappelijk werk, specialistische thuiszorg, pro persona, diaconie, vluchtelingenhulp, budgetbeheerders enz.

Tot slot treft men aan informatie aan over samenwerkingspartners, de sponsoren, het werken als vrijwilliger bij de Voedselbank Rivierenland, over voedselveiligheid en over ons.
Hebt u na het lezen van onze website nog vragen belt u dan ons centrale telefoonnummer.
De onafhankelijke Stichting Voedselbank Rivierenland is gevestigd aan de Burgermeester Schullstraat 4, 4001 VV Tiel.