Jaarverslag 2013


Go! Wheels
Een jaarlijks terugkerend evenement waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Rijden met een reden!
Een initiatief van de Rotary Clubs Geldermalsen, Geldermalsen Waalkant, Lions Club Geldermalsen en JCI Lek & Linge.
De opbrengst van 2014 werd gegund aan de Voedselbank Rivierenland om de aankoop van een vriescel mogelijk te maken.
Voorzitter van de Voedselbank Rivierenland Cor Oostveen “We kijken terug op een prachtige dag met een geweldig resultaat. Een vriescel is een lang gekoesterde wens die nu dankzij Go!Wheels ingevuld gaat worden. Ik wil iedereen die meegewerkt heeft aan deze dag dan ook heel hartelijk bedanken!”

 

Op vrijdag 16 mei opent de Voedselbank Rivierenland een uitgiftepunt in Geldermalsen.


Dit uitgiftepunt is gerealiseerd in samenwerking met Lions Geldermalsen.
Clienten die voorheen wekelijks naar Tiel moesten om het voedselpakket op te halen, kunnen dit vanaf vrijdag 16 mei in hun eigen gemeente doen bij de
Stichting WelzijnGeldermalsen
Willemstraat 17A
4191 GD Geldermalsen

Telefoon (0345) 57 36 88

                 

                    
Go! Wheels rijden met een reden.
Een initiatief van de Rotary Clubs Geldermalsen, Geldermalsen Waalkant, Lions Club Geldermalsen en JCI Lek & Linge.
Een jaarlijks terugkerend evenement waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.
De opbrengst van 2014 wordt gegund aan de Voedselbank Rivierenland om de aankoop van een vriescel mogelijk te maken.
www.gowheels.nl

Klik op gewenst document om dit als PDF bestand te downloaden

Jaarverslag 2012 en ANBI document

 

Certificering

Sinds november 2011 heeft de voedselbank Rivierenland het certificaat voor het veilig omgaan met voedsel behaald. Er wordt dan ook volledig aan de hand van het infoblad 76 van de Nederlanse Voedsel- en Warenwet gewerkt.

De Voedselbank Rivierenland was de eerste voedselbank in Nederland die dit certificaat behaalde.

 

Met ingang van 23 januari 2013 is de naam van de website verandert van voedselbank-tiel.nl in

www.voedselbank-rivierenland.nl

Giften en donaties aan de Voedselbank zijn fiscaal aftrekbaar!

 Sinds 1 januari 2008 zijn giften en donaties aan zogenaamde goede doelen alleen nog fiscaal aftrekbaar als “het goede doel” door de Belastingdienst is erkend als ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI).

 We vinden het fijn om u te laten weten dat de Stichting Voedselbank Steunpunt Tiel e.o. door de Belastingdienst is erkend als ANBI. Uw giften en donaties zijn daardoor fiscaal aftrekbaar! Een kopie van de beschikking van de Belastingdienst kunt u per mail bij ons opvragen.Bij giften en donaties kunt u denken aan geld en / of goederen. Wat soms vergeten wordt is dat u via uw testament ook een bedrag aan de Voedselbank kunt nalaten.

Zoals u misschien weet zijn giften en donaties aftrekbaar indien een bepaald drempelbedrag wordt overschreden. Onder bepaalde voorwaarden geldt deze drempel niet. Eén van deze voorwaarden is dat de giften ( minimale uur 5 jaar ) in een notariële akte worden vastgelegd. Bij giften vanaf € 500 per jaar nemen wij de notariskosten voor onze rekening!

Wilt u meer weten? Laat het ons per mail weten en onze penningmeester neemt contact met u op!

 

Start “Maatschappelijke stage”

In Tiel wordt door het lokale Vrijwilligerssteunpunt en het RSG Lingecollege, locatie Teisterbantlaan, dit schooljaar voor de vijfde keer het project “Maatschappelijke stage voor scholieren” uitgevoerd. Drie van de zes eindejaarsklassen van het GTL (gemengde theoretische
leerweg) doen mee aan het project.
De vrijwilligersactiviteiten worden dit jaar uitgevoerd bij 17 verschillende organisaties: Stichting Dierenasiel, s’Heeren Loo, Mozaïek welzijnsdiensten, Inloophuis, Scouting Phoenix, Theole, Kinderopvang Rivierenland, Westlede, Wereld Winkel, AVGN, Stichting Hertogenwijk,
Walstede, Lingewaarde, Tennisclub Groenendaal, Flipje Museum, Voedselbank en Het Rode Kruis.
Dinsdag 1 september ging het project maatschappelijke stage voor het seizoen 2009/2010 van start. Alle deelnemende organisaties presenteerden zich op een vrijwilligersmarkt in de aula van het RSG Lingecollege.
Alle leerlingen die stage gaan lopen lieten zich hier goed informeren. In de periode tussen september en december gaan ruim 80 leerlingen verschillende projecten en activiteiten uitvoeren bij de boven genoemde organisaties.
Doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren kennis maken met het vrijwilligerswerk. Zij krijgen de gelegenheid te ervaren dat vrijwillige inzet ook “lonend” kan zijn, dat het leuk is om buiten de school met elkaar samen te werken, om de theorie uit de lessen direct in de
praktijk te brengen en om nieuwe competenties op te doen.
Voor meer informatie over dit project en andere samenwerkingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met Anissa Haddouch van het Vrijwilligerssteunpunt Tiel: 0344 611566 of a.haddouch@mozaiekwelzijn.nl
Om een idee te krijgen over de vele mogelijkheden die er zijn om vrijwilligerswerk te doen, is het de moeite waard om een kijkje te nemen op onze nieuwe website:

www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/tiel of eens langs te komen op ons bezoekadres om het vacatureaanbod te bekijken.


Meldpunt Vrijwillige hulpverlening Tiel zoekt Telefoonvrijwilligers
Het meldpunt vormt de schakel tussen de hulpvrager en de hulpbiedende.
Een dankbare taak om mensen met elkaar in contact te brengen.
Een uitdaging voor U?
Meld u bij Desiree helmond of Peter Krop via :