Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook behoefte aan geldelijke middelen om bijkomende kosten te financieren. Daarbij valt te denken aan kosten voor huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, enzovoort.

Bedrijven en/of instanties die de voedselbank sponsoren zijn :